Ekonomia według Marka Skousena

Mark Skousen stworzył podstawy racjonalnej polityki ekonomicznej, określanej jako „Ekonomia na jednej stronie”. Te podstawowe zasady ekonomii odnosiły się do: popytu i podaży, kosztów możliwości, relatywnej korzyści, zysku i straty, konkurencji, a także do podziału pracy. Dlatego też uważa się, że rozsądna polityka ekonomiczna odnosi się do prostolinijności. Mark Skousen, wykładowca ekonomii ze Stanów Zjednoczonych stawia właśnie na to, by w ekonomii sugerować się prostymi rozwiązaniami. To rynek, a nie państwo ma ustalać wynagrodzenia i ceny. Podatki należy zminimalizować, a rząd ma zajmować się jedynie tymi sprawami obywateli, którymi nie mogą się oni zajmować sami. Rząd nie może też wydawać więcej aniżeli jest w stanie zarobić. Wszystkie regulacje powinny zabezpieczać równowagę rynkową, a taryfy i pozostałe bariery handlowe powinny być wyeliminowane. Rząd powinien więc jak najmniej mieć wspólnego z ekonomią. Mark Skousen przekonany jest, że to korzystne dla ekonomii i warto to stosować.

Możliwość komentowania jest wyłączona.